3/16/2017
0 σχόλια

Ανοίγει ο δρόμος για τις πωλήσεις και διαγραφές δανείων

3/16/2017 03:24:00 μ.μ.
πωλήσεις και διαγραφές δανείων
Το δρόμο στις τράπεζες για διαγραφές και πωλήσεις δανείων ανοίγει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών
και δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να αποσβένουν σε τετραπλάσιο χρόνο σε σχέση με σήμερα τις ζημιές που προκύπτουν από τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια.

Με τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα φορολογικής απόσβεσης των ζημιών των τραπεζών από διαγραφές ή πωλήσεως δανείων σε διάστημα 20 ετών  από 5 έτη σήμερα, έτσι ώστε να μην υπάρχει επίπτωση στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ούτε όμως να δημιουργεί δημοσιονομικό κόστος ή απώλεια φορολογικών εσόδων, καθώς η δυνατότητα απόσβεσης δίνεται μόνο όταν πραγματοποιηθεί η ζημιά.

Πλέον θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των τραπεζών η χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου όχι μόνον από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους η οποία ισχύσει σήμερα, αλλά και από τη μεταβίβαση – πώληση δανείων και πιστώσεων, καθώς και από τη διαγραφή δανείων ενταγμένων στο Ν. Κατσέλη είτε ως αποτέλεσμα οριστική διαγραφής είτε ως αποτέλεσμα συμφωνίας ρύθμισης χρεών

Ποιο αναλυτικά η απόσβεση ζημιών θα αφορά στις περιπτώσεις που γίνονται διαγραφές οφειλών από τους τραπεζικούς ισολογισμούς είτε λόγω διακανονισμού ή αναδιάρθρωσης δανείων συμβατικά, δικαστικά ή εξωδικαστικά είτε λόγω μεταβίβασης του δανείου σε εταιρείες απόκτησης δανείων ή τιτλοποίησης ή σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή σε άλλες εταιρείες ή νομικές οντότητες εφόσον στις περιπτώσεις αυτές τη διαχείριση πραγματοποιεί εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.

Στην τροπολογία διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν οδηγούν σε αύξηση των μετατρεπόμενων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, δηλαδή στην αύξηση της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου, καθώς προβλέπεται ρητά ο περιορισμός στο ποσό του φόρου που αναλογεί στις προσωρινές διαφορές από συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου που είχαν υπολογιστεί στις 30 Ιουνίου 2015.

Πιο απλά με το συγκεκριμένο λογιστικό χειρισμό  οι τράπεζες δεν κινδυνεύουν πλέον να καταγράψουν κεφαλαιακό έλλειμμα από τις διαγραφές και αναδιαρθρώσεις δανείων.

Δείτε την τροπολογία

koolnews.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 
Toggle Footer
Top