5/29/2017
0 σχόλια

ΟΒΑ: Έως 20/6 οι αιτήσεις για 348 προσλήψεις σε Στρατό Ξηράς και Ειδικές Δυνάμεις

5/29/2017 03:11:00 μ.μ.
Αιτήσεις για 348 προσλήψεις σε Στρατό Ξηράς και Ειδικές Δυνάμεις
Δείτε τις προκηρύξεις και τα δικαιολογητικά.


Προκηρύσσονται εκατόν ενενήντα µία (191) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1) και µε κατεχόµενες ειδικότητες, όπως στο Παράρτηµα «Α», οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 µε το (στ) σχετικό.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως την 20 Ιουνίου 2017

Προκηρύσσονται εκατόν πενήντα επτά (157) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές ∆υνάµεις του Στρατού Ξηράς, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1) και µε κατεχόµενες ειδικότητες, όπως στο Παράρτηµα «Α», οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 µε το (στ) σχετικό. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως την 20 Ιουνίου 2017

Δείτε στα www.dikaiologitika.gr ολόκληρες τις προκηρύξεις για ΟΒΑ.

Προκήρυξη για 191 θέσεις ΟΒΑ στο στρατό ξηράς

Προκήρυξη για 157 θέσεις ΟΒΑ στις ειδικές δυνάμεις

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 
Toggle Footer
Top