8/06/2017
0 σχόλια

63 προσλήψεις στην Τοπική Ομάδα Υγείας του ΠΕΔΥ στον Πύργο

8/06/2017 02:06:00 μ.μ.
63 προσλήψεις στην Τοπική Ομάδα του ΠΕΔΥ στον Πύργο
Γιατρών, Νοσηλευτών, Κοινωνικών Λειτουργών, Επισκεπτών Υγείας και Διοικητικού προσωπικού


Aναρτήθηκε στη Διαύγεια, η προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας  (ΤΟΜΥ) που θα στεγάζονται στη δομή του ΠΕΔΥ.

Στην Ηλεία η Τοπική Ομάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) θα λειτουργήσει στους χώρους του ΠΕΔΥ στον Πύργο και θα προσληφθούν 63 άτομα, γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι, καθώς και επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας) και διοικητικό προσωπικό.

Όσοι θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) θα προσληφθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 4ετους προγράμματος,.

Ήδη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτήθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Οι προσλήψεις αφορούν σε 956 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και σε έλλειψη αυτών ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας. Σε 239 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής. Σε 478 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών. Σε 239 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. Σε 478 θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Σε 478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας.

Για την Τοπική Ομάδα Υγείας ( Τ.ΟΜ.Υ.) του Δήμου Πύργου οι προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

-    12 Θέσεις ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

-    3 θέσεις ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

-    6 θέσεις ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

-    3 θέσεις ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

-    6 θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

-    6 θέσεις  ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

-    6 θέσεις ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 468 )

-    3 θέσεις ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 568 )

-    6 θέσεις ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 668 )

-    6 θέσεις ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 868)

-    6 θέσεις  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 1068 )

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη Τρίτη (8 Αυγούστου) και θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Αυγούστου

Πηγή: ilia24.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 
Toggle Footer
Top