5/19/2017
0 σχόλια

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας: Προσλήψεις έξι ατόμων με δίμηνες συμβάσεις

5/19/2017 11:43:00 π.μ.
Προσλήψεις έξι ατόμων με δίμηνες συμβάσεις
Αιτήσεις από σήμερα 19 Μάη έως και τις 25 Μάη 2017


Στην πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης χρονικής διάρκειας, προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν

δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ειδικότητας 1 για τα Μ.Ε. 1.3 (Τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα μηχανήματα τύπου JCB κλπ  (Π.Δ. 113/2012) ή ομάδας Β’, Δ’ τάξης σύμφωνα με το ΠΔ 31/1990

και Τέσσερις (4) εργάτες ΥΕ εργατών για την αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών αναγκών στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και καταθέτουν αυτοπροσώπως αίτηση στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της  Π.Ε. Ηλείας 3ος όροφος στο Τμήμα Προσωπικού από σήμερα 19Μάη έως και τις 25 Μάη 2017 προσκομίζοντας:

Α) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών

Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Γ) Φωτοτυπία ταυτότητας

Δ) Άδεια χειριστή μηχανημάτων σύμφωνη με τις ζητούμενες ειδικότητες.

Η ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας με ΑΔΑ: ΩΘΔΨ7Λ6-ΥΦΜ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ηλείας.

Πηγή: protinews.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 
Toggle Footer
Top