6/20/2017
0 σχόλια

ΕΝΥΠΕΚΚ: Τριπλό δικαστικό «μπλόκο» στο δράμα των συμβασιούχων

6/20/2017 02:13:00 π.μ.
Τριπλό δικαστικό «μπλόκο» στο δράμα των συμβασιούχων
Για τρία «ΟΧΙ» του Ελεγκτικού Συνεδρίου:


OXI  στην παράταση των συμβάσεων!

OXI  στην πληρωμή των δεδουλευμένων!

OXI  στη συνέχιση της εργασίας!

κάνει λόγο σε ανακοίνωση  ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Π. Μητρόπουλος.

«Ευθύνονται οι κυβερνήσεις, υποστηρίζει το Ανώτατο Δικαστήριο! Αναγκαία η νομοθετική λύση!»

Αναλυτικά:

1.Ταφόπλακα στη μονιμοποίηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο!

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκλεισε αρνητικά το ζήτημα των συμβασιούχων. Με την Απόφαση-Πρακτικά της 9ης Ολομελείας του, που δημοσιεύτηκαν αργά την παρελθούσα Παρασκευή (16-6-2017), απεφάνθη:

α)ότι η παράταση των συμβάσεων είναι αντίθετη στο Σύνταγμα (άρθρο 103), στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ και στο π.δ. 164/2004, που το ενσωμάτωσε στο εσωτερικό Δίκαιο.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι:

«(…) η διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 αντίκειται σε εκείνες του άρθρου 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος και των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004, οι οποίες ενσωματώνουν στην εσωτερική έννομη τάξη τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, συνεπώς, δεν δύναται να προσδώσει νόμιμη βάση στη γενόμενη παράταση ισχύος των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των ΟΤΑ.».

β)ότι είναι παράνομη η καταβολή των δεδουλευμένων για το χρονικό διάστημα που οι συμβασιούχοι εργάστηκαν με βάση την παράταση του άρθρου 16 ν. 4429/2016,

γ)ότι είναι αντίθετη στις παραπάνω διατάξεις και η συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων παρατάθηκαν με βάση το άρθρο 16 ν. 4429/2016 και

δ)ότι υπεύθυνες για το δράμα των συμβασιούχων είναι όλες οι κυβερνήσεις μετά το 2012 που, ενώ γνώριζαν τις σχετικές απαγορεύσεις, υπέγραφαν και παρέτειναν τις συμβάσεις εργαζομένων οι οποίοι, ενώ προσλαμβάνονταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στην ουσία κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων.

2.Το κοινωνικό ζήτημα που έχει ανακύψει, μετά την καταλυτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για το μέλλον χιλιάδων συμβασιούχων είναι μεγάλο!

Η απαγόρευση είναι απόλυτη.

Το πολιτικό προσωπικό που μετά το 2012 δημιούργησε και διόγκωσε το πρόβλημα οφείλει άμεσα να συνεννοηθεί και να το επιλύσει χωρίς να εμπαίζει και να καταχράται της εργασίας χιλιάδων συμπατριωτών μας, στην πλειοψηφία τους νέων ανθρώπων.

Ειδικότερα το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας μας απεφάνθη τα παρακάτω:

α)Η παράταση των συμβάσεων που δόθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4429/2016 είναι αντίθετη στο Σύνταγμα (άρθρο 103), την Κοινοτική Οδηγία 1999/70/ΕΚ και το π.δ. 164/2014 που ενσωμάτωσε την ανωτέρω Οδηγία στο εσωτερικό μας Δίκαιο.

Επ’αυτού η απόφαση της Ολομέλειας του ΕλΣυν αναφέρει (σελ. 42) τα εξής:

«(…) η με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 παράταση των ως άνω συμβάσεων αντιβαίνει στις συνταγματικές επιταγές, διότι: α.διαλαμβάνει μεμονωμένη ρύθμιση αναγκών που διαρκούν, διαφοροποιώντας τον τρόπο κάλυψής τους από τον ενιαίο, ομοιόμορφο, συνολικό και συστηματικό τρόπο αντιμετώπισης των πάγιων και διαρκών αναγκών των φορέων του δημοσίου τομέα, τον οποίο επιβάλλει το άρθρο 103 του Συντάγματος. β. δεν προϋπήρχε των σχέσεων εργασίας, τις οποίες ρυθμίζει, αλλά τις καταλαμβάνει αναδρομικά, γ. εξαιτίας της αναδρομικότητας της ρύθμισης δεν προβλέπεται οποιαδήποτε διαδικασία διαγωνιστική ή επιλογής προσωπικού, σύμφωνα προς το προαναφερόμενο άρθρο 103, ούτε οποιοδήποτε αντικειμενικό κριτήριο επιλογής (άρθρο 103 παρ. 7 εδ. α΄ Συντ/τος), με αποτέλεσμα να ευνοούνται τα φυσικά πρόσωπα που συμβλήθηκαν με τις οικείες, αναδρομικά παρατεινόμενες, ατομικές συμβάσεις εργασίας και να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να διεκδικήσει την πρόσληψή του, βάσει παγίων διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, μέσω τυπικής διαδικασίας για την κάλυψη αυτών των αναγκών των Ο.Τ.Α. και δ.δεν καθορίζονται οι όροι εργασίας ούτε η χρονική διάρκεια των συμβάσεων αυτών, παρά μόνο αναφέρεται το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο αυτοδικαίως παρατείνονται, αντίθετα προς τις επιταγές του άρθρου 103 παρ. 8 εδαφ. α΄ του Συντάγματος.».

Και συνεχίζει η απόφαση:

«Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η αυτοδίκαιη παράταση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου οκτάμηνης διάρκειας του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ, για την κάλυψη των αναγκών των Ο.Τ.Α. στον τομέα της καθαριότητας, αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 εδ. α΄ και 8 εδ. α΄ και β΄ του Συντάγματος, διότι οδηγεί στην κάλυψη των αναγκών αυτών με προσωπικό προσλαμβανόμενο εξαιρετικά, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής ή διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των προμνησθεισών συνταγματικών αρχών της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ισότητας, που διασφαλίζονται με τους όρους του άρθρου αυτού (103 Σ/τος).».

Και περαιτέρω (σελ. 44) αναφέρει επί λέξει:

«Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 έρχεται σε αντίθεση και με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, (Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ.164/2004), διότι επέρχεται ανεπίτρεπτη, κατά το άρθρο 5 του π.δ. 164/2004, διαδοχικότητα συμβάσεων που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με την ίδια ειδικότητα και με τους ίδιους όρους εργασίας, η οποία είναι δυνατή κατ” εξαίρεση, μόνον εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι απαιτείται να εξειδικεύονται κατά περίπτωση (…). Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 δεν είναι συμβατή προς τον σκοπό και την πρακτική αποτελεσματικότητα της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, που προσαρτάται στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ, αφού δεν τίθενται αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια προκειμένου να ελεγχθεί αν η ανανέωση των συμβάσεων αυτών ανταποκρίνεται πράγματι σε γνήσια ανάγκη, αν είναι πρόσφορη προς επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού και αν είναι αναγκαία προς τούτο, προεχόντως δε ενέχει πραγματικό κίνδυνο καταχρηστικής χρησιμοποιήσεως αυτού του είδους των συμβάσεων».

β)Τα δεδουλευμένα (μισθοί κ.ά.) δεν πρέπει να καταβληθούν επειδή οι παρατάσεις είναι μη νόμιμες, δηλαδή άκυρες. Για το ζήτημα αυτό, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε κατά πλειοψηφία ότι δεν πρέπει να καταβληθούν μισθοί και άλλες προσαυξήσεις για το διάστημα που αφορά την παράταση με βάση το άρθρο 16 ν. 4429/2016.

Διαβάστα αναλυτικα τι αναγράφεται στη σελ. 46  στο: aftodioikisi.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 
Toggle Footer
Top