1/20/2018
0 σχόλια

Ποιοι αγρότες εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

1/20/2018 02:18:00 μ.μ.
Ποιοι αγρότες εντάσσονται στο καθεστώς ΦΠΑ
Στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ υπάγονται οι αγρότες που κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού,


στην οποία αναγράφονται συγκεκριμένα τα αγροτικά προϊόντα για τα οποία μπορεί να γίνει πώληση και οι οποίοι πραγματοποιούν αποκλειστικά και μόνο πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής (πλανόδια ή στάσιμα και όχι σε λαϊκές αγορές).

Αντίθετα όλοι οι άλλοι κάτοχοι άδειας άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου, που δεν πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των 5.000 ευρώ.

Παράδειγμα:

Λογιστής που για την δραστηριότητα του λογιστή ήταν στο απαλλασσόμενο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του ΦΠΑ, έχει την δυνατότητα να ενταχθεί στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων και για την αγροτική του δραστηριότητα, εφόσον το σύνολο των εσόδων του (αγροτικά και λογιστικά) δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ.

Για όλες τις κατηγορίες αγροτών που από 1.1.2017 προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς, λόγω άσκησης από μέρους τους άλλης δραστηριότητας για την οποία τηρούνται λογιστικά βιβλία έστω και αν λαμβάνουν μόνο επιδοτήσεις και δεν πραγματοποιούν καμία παράδοση αγροτικών προϊόντων εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς.

Παράδειγμα:

Γιατρός ή λογιστής το 2016 έλαβε μόνο επιδότηση χωρίς να κάνει καμία πώληση αγροτικών προϊόντων.

Από 1.1.2017 εντάσσεται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για την αγροτική του δραστηριότητα.

[makeleio.gr]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Toggle Footer
Top